• Img

  Bijbels Leiderschap

  In de huidige tijd zien we steeds meer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een soort manager van een groot bedrijf, dan als toegewijde dienaren van Gods werk. Ze leiden de gemeente alsof het een commercieel bedrijf betreft, terwijl het dat absoluut niet is.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Pastorale zorg in de gemeente

  Dit is feitelijk het kloppend hart van iedere gemeente. Ontbreekt het daaraan, dan raakt de gemeente al snel zijn roeping en taak kwijt, namelijk om een plaats van herstel te zijn voor iedereen die daar naar zoekt. Men kan druk zijn met van alles, maar als het belangrijkste vergeten wordt, hebben we ons doel gemist.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Stress in de bediening

  Stress lijkt wel een kwaal van de hedendaagse maatschappij, het komt steeds meer voor en helaas ook onder geestelijk leiders. Voor een deel is de oorzaak heel praktisch, men heeft geen normale werkdagen. Je denkt 24 uur per dag beschikbaar te moeten zijn en er is dan geen tijd voor ontspanning.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Niet alle manifestaties zijn goed.

  Pas op, niet alle manifestaties zijn van de Geest van God. We krijgen regelmatig vragen over onderwerpen als vallen of rusten in de Geest, maar ook lachen en huilen, brullen, blaffen in de Geest. Het verbaast ons wel een beetje dat er kennelijk toch weinig over geschreven wordt, ook niet door bekende Bijbelleraren.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Leiders die zondigen

  Wij krijgen elke week veel e-mails binnen, zowel van mannen als van vrouwen, die worstelen met verslaving aan pornografie en andere zondige seksuele praktijken. Helaas komt het ook voor dat geestelijk leiders ons benaderen met een verzoek om gebed en advies over dit onderwerp.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Tucht in de gemeente

  Als christenen hebben we de opdracht om elkaar te verdragen, lief te hebben, te aanvaarden. Tot zover kunnen we daar wel wat mee, al geeft het soms ook wel wat moeite om mensen lief te hebben waar je gewoon niks mee hebt. Maar het wordt nog lastiger, de Bijbel heeft het namelijk ook over vermanen.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Roeping, is dat nodig?

  Gemeente leiders moeten in de eerste plaats biddend gekozen worden, onder de leiding van de Heilige Geest en op grond van hun geestelijke kwalificaties en niet direct op basis van hun opleiding en/of vaardigheden. Daarbij is het van groot belang dat ze een voorbeeld zijn voor de gemeente, o.a. in trouw en levenswandel.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Hoogmoed, een gevaar

  Geestelijk leiders die vereerd worden, moeten waakzaam zijn, want hoogmoed kan bij iedereen ongemerkt binnensluipen. Zeg daarom nooit te snel van je zelf, helemaal niet hoogmoedig te zijn. Want meestal is het zo, dat degene die dat het hardste roepen juist hoogmoedig zijn.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Gemeente en democratie

  Er is leiding en gezag nodig in de gemeente, maar dan wel gezag wat door God is aangesteld. De meeste plaatselijke gemeenten in ons land hebben een predikant, voorganger, opziener of een voorgaande oudste (1 Tim.5:17), wat in feite verschillende namen zijn voor dezelfde functie.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Altijd positief zijn, klopt dat wel?

  Natuurlijk, het is beslist goed en vooral Bijbels om jezelf geestelijk te voeden met positieve dingen. De Bijbel zegt het heel duidelijk o.a. in Filippenzen 4:8 "…al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…".

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Bediening en huwelijk

  Als een bediening van een voorganger z'n een huwelijk bedreigt gaat er iets grondig mis. Men kan zich zo laten meeslepen in alle activiteiten die er zijn, dat er geen andere zaken meer meetellen, zelfs zijn huwelijk en gezin moeten hem te vaak missen. Soms heeft hij zelf het idee dat hij feitelijk onmisbaar is.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Manipulatie in de gemeente

  De Geest van manipulatie in de gemeente - In de huidige tijd zien we steeds weer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een soort manager van een groot bedrijf, dan zichzelf te zien als nederige dienaren van God. Ze commanderen en manipuleren voortdurend.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Geestelijk leiders zijn teamspelers

  Het is voor leiders in een geestelijk werk soms erg eenzaam. Velen zijn voorzichtig met vriendschappen, buiten hun eigen vertrouwde kring en men zal zeker niet gauw eigen zwakheden toegeven aan de gemeente. Wat al helemaal gevaarlijk kan zijn, is als men iets deelt met anderen.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Mensen die lijden in de gemeente.

  Vooral op het vlak van genezing en gezondheid vindt deze succesboodschap bij veel mensen ingang. Men leert o.a. "Genezing is gewoon beschikbaar zijn voor iedere gelovige, je hebt recht op genezing van God". En als het dan toch niet gebeurt, wordt de conclusie al gauw getrokken dat het met jou niet goed zit.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Workaholic in de bediening

  In het algemeen kunnen we zeggen dat het ontbreken van tijden van rust en ontspanning, tot gevolg heeft dat het lichaam onvoldoende energie kan opladen. Wat bedoelen we hiermee? Mensen die leven in een sfeer van gehaast zijn, nemen meestal geen tijd voor bijvoorbeeld een goede wandeling.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Vrouwen van voorgangers

  In deze tijd komt het regelmatig voor dat bij de keuze van gemeente leiders, de voorkeur wordt gegeven aan een voorganger of oudste-echtpaar. Het is ook min of meer een trend geworden, dat men liever leiders-echtparen in de evangelie gemeente heeft, mannen en vrouwen die vooral elkaars gelijke zijn in de bediening.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Een Bijbelse Gemeente

  Hoewel de Bijbel ook spreekt over voorgangers in het meervoud (zie Hebr.13:17), is men in ons land meestal gewend aan één voorganger per gemeente, met verschillende oudsten als medebestuurders. In principe kunnen er Bijbels gezien ook meerdere voorgangers in een gemeente zijn.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Conflicten in de gemeente

  Het is feitelijk niet abnormaal dat er verschillen van inzicht en zelfs conflicten zijn. Waar zoveel mensen samen komen van verschillende achtergronden en zelfs culturen, ontstaan soms wrijvingen. Het is normaal in de wereld om ons heen en in de gemeente van de Heer, want christenen zijn ook mensen.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Niet alle profetie is zuiver.

  Vooral tegenwoordig wordt er in bepaalde kringen veel geprofeteerd, je hoort daar in de samenkomsten nogal eens het bekende 'zo spreekt de Heer… ' en dan volgt er een boodschap. Anderen zijn wat voorzichtiger en zeggen 'de Heer bepaalde mij bij…' en dan volgt er een boodschap of gedachte.

  MEER LEZEN - KLIK HIER
 • Img

  Kritiek, kan dat wel?

  Gemeenteleiders zullen er zeker mee te maken krijgen en op dit punt spreken we zelf ook uit ervaring. Welke beslissing een voorganger, oudste of welke andere gemeente leider of leidster ook neemt, er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn. Onze ervaring is dat je het feitelijk nooit iedereen naar het zin kan maken.

  MEER LEZEN - KLIK HIER