Hoe het begon.


begon Ruim 40 jaar geleden riep God ons beiden in Zijn dienst. We verlangde sterk om mensen voor Jezus te winnen en juist daar te werken waar de boodschap van verlossing en bevrijding door Jezus Christus, het hardste nodig was. Ons eerste werk was onder de kinderen uit achterstandswijken op verschillende plaatsen in ons land. Velen hoorde voor het eerst het evangelie door dit werk en vonden de Heer Jezus. Na enige tijd ook onder daklozen, drug en alcohol verslaafden te hebben gewerkt op de stations, riep de Heer ons om een gemeente te gaan leiden. In een periode van 18 jaar mochten we een gemeente stichten. De last van het gemeente leiden werd door de jaren heen echter steeds zwaarder en het verlangen om vrij te kunnen werken onder kansarme mensen bleef. Na 18 jaar gediend te hebben mochten we het werk van de gemeente loslaten. Na een rustperiode van enkele weken, kwamen er uitnodigingen van verschillende gemeenten in ons land om daar te dienen met Gods Woord. Inmiddels geven we al weer 21 jaar onderwijs uit Gods Woord op verschillende plaatsen in ons land.

Zendingsreizen.


Reeds tijdens onze bediening als voorgangers ontwikkelde zich een geheel nieuw werk in Oost-Europa, met name in Roemenië. God zond ons daar 27 jaar geleden heen, met de bedoeling om iets te doen aan de enorme armoede, vooral onder onze broeders en zusters daar. Het communisme liet in Roemenië en Moldavië na meer dan 50 jaar een economische puinhoop achter. Helaas kwamen er na het communisme maar weinig initiatieven om deze armoede werkelijk en structureel aan te pakken. Hoewel Roemenië in 2007 binnen de EU kwam, blijft deze armoede in het westen vrijwel "onopgemerkt" en moeten er dagelijks nog veel te veel families lijden, omdat ze zelfs de basis voor een minimaal levensonderhoud niet voor elkaar krijgen. Doordat voldoende gezond eten, warmte en vers water ontbreekt, blijven de kinderen klein en ondervoed. Zij zijn heel ontvankelijk voor ziekten en infecties. Ouders raken volkomen ontmoedigd door deze ondraaglijke omstandigheden. De werkeloosheids uitkering is veel te laag om zowel voor het eten als de energiekosten te betalen. Voor hen is elke dag een bevestiging van een uitzichtloze situatie. Velen van deze mensen leven in bittere armoede en op zeer afgelegen plaatsen.

Namens de stichting Hulp aan Oost Europa reizen we nu al meer dan 27 jaar naar Roemenië om de armen daar te helpen, maar ook om onder hen te evangeliseren en Bijbels onderwijs te geven.

De Toekomst


Ons verlangen is om door te gaan in de dienst van God, zolang als God ons daartoe de deur blijft openen. Momenteel reizen we het hele jaar door naar verschillende evangelie en pinkstergemeenten in Nederland en België, om wekelijks spreekbeurten te vervullen en Bijbelstudies te geven. Elk jaar wordt een nieuw programma voor het komende jaar gemaakt, belangstellenden kunnen ons dan uitnodigen. Klik hier.

Zending in Roemenië


www.hulp-oosteuropa.nl

ons

ons

ons

ons

ons

ons

ons